Disclaimer

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Global Fencing bv is het niet toegestaan creatieve concepten, aanbiedingen, informatie, beeldmateriaal en fotos, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via globalfencing.nl op enigerlei wijze te kopieren en/of te verspreiden.

Global Fencing bv besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Global Fencing bv alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen, partners en toeleveranciers, zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.